• Azərbaycanca
Vahid çeviricisi

All unit converters

Vahid çeviricisiKateqoriyaBase unit
UzunluqÜmumi çeviricilərMetr (m)
Kütlə və çəkiÜmumi çeviricilərKiloqram (kg)
HəcmiÜmumi çeviricilərKubmetr (m³)
TemperaturÜmumi çeviricilərKelvin (K)
ƏraziÜmumi çeviricilərKvadrat metr (m²)
TəzyiqÜmumi çeviricilərPaskal (Pa)
EnerjiÜmumi çeviricilərJoule (J)
GücÜmumi çeviricilərVatt (W)
gücÜmumi çeviricilərNyuton (N)
VaxtÜmumi çeviricilərIkinci (s)
SürətÜmumi çeviricilərMetr/saniyə (m/s)
BucaqÜmumi çeviricilərDərəcə (°)
Yanacaq sərfiÜmumi çeviricilərMetr/litr (m/L)
Məlumatların saxlanmasıÜmumi çeviricilərAz (b)
Quru həcmÜmumi çeviricilərLitr (L, l)
Bucaq sürətiMühəndislik çeviriciləriRadian/saniyə (rad/s)
SürətlənməMühəndislik çeviriciləriMetr/kvadrat saniyə
Bucaq sürətlənməsiMühəndislik çeviriciləriRadian/kvadrat saniyə
SıxlıqMühəndislik çeviriciləriKiloqram/kubmetr
Xüsusi həcmMühəndislik çeviriciləriKubmetr/kiloqram
Ətalət anıMühəndislik çeviriciləriKiloqram kvadrat metr
Güc anıMühəndislik çeviriciləriNyuton metr (N*m)
Dönmə momentiMühəndislik çeviriciləriNyuton metr (N*m)
Yanacaq səmərəliliyi kütləsiİstilik çeviriciləriJoule/kiloqram (J/kg)
Yanacaq səmərəliliyinin həcmiİstilik çeviriciləriJoule/kubmetr (J/m³)
Temperatur intervalıİstilik çeviriciləriKelvin (K)
Termal genişlənməİstilik çeviriciləriUzunluq/uzunluq/kelvin (1/K)
İstilik müqavimətiİstilik çeviriciləriKelvin/vatt (K/W)
İstilikkeçirməİstilik çeviriciləriVatt/metr/K (W/(m*K))
Xüsusi istilik tutumuİstilik çeviriciləriJoule/kiloqram/K (J/(kg*K))
İstilik sıxlığıİstilik çeviriciləriJoule/kvadrat metr (J/m²)
İstilik axınının sıxlığıİstilik çeviriciləriVatt/kvadrat metr (W/m²)
İstilik ötürmə əmsalıİstilik çeviriciləriVatt/kvadrat metr/K
AxınMaye çeviriciləriKubmetr/saniyə (m³/s)
Axın kütləsiMaye çeviriciləriKiloqram/saniyə (kg/s)
Molar axınMaye çeviriciləriMol/saniyə (mol/s)
Kütləvi axının sıxlığıMaye çeviriciləriQram/saniyə/kvadrat metr
Molar konsentrasiyasıMaye çeviriciləriMol/kubmetr (mol/m³)
Konsentrasiya həlliMaye çeviriciləriKiloqram/litr (kg/L)
Dinamik özlülükMaye çeviriciləriPaskal ikinci (Pa*s)
Kinematik özlülükMaye çeviriciləriKvadrat metr/saniyə
Səthi gərginlikMaye çeviriciləriNyuton/metr (N/m)
keçiricilikMaye çeviriciləriKiloqram/paskal/saniyə/kvadrat metr
Parlaqlıqİşıq çeviriciləriKandela/kvadrat metr
Parlaq intensivliyiİşıq çeviriciləriŞam (beynəlxalq) (c)
İşıqlandırmaİşıq çeviriciləriLüks (lx)
Rəqəmsal təsvirin həlliİşıq çeviriciləriNöqtə/metr (dot/m)
Tezlik dalğa uzunluğuİşıq çeviriciləriHers (Hz)
Şarj edinElektrik çeviriciləriCoulomb (C)
Xətti yük sıxlığıElektrik çeviriciləriKulon/metr (C/m)
Səth yükünün sıxlığıElektrik çeviriciləriKulon/kvadrat metr
Həcmi doldurma sıxlığıElektrik çeviriciləriKulon/kubmetr (C/m³)
CariElektrik çeviriciləriAmper (A)
Xətti cərəyan sıxlığıElektrik çeviriciləriAmper/metr (A/m)
Səth cərəyanının sıxlığıElektrik çeviriciləriAmper/kvadrat metr (A/m²)
Elektrik sahəsinin gücüElektrik çeviriciləriVolt/metr (V/m)
Elektrik potensialıElektrik çeviriciləriVolt (V)
Elektrik müqavimətiElektrik çeviriciləriOhm
Elektrik müqavimətiElektrik çeviriciləriOhm metr
Elektrik keçiriciliyiElektrik çeviriciləriSiemens (S)
Elektrik keçiriciliyiElektrik çeviriciləriSiemens/metr (S/m)
Elektrostatik tutumElektrik çeviriciləriFarad (F)
EndüktansElektrik çeviriciləriHenri (H)
Maqnitmotor qüvvəMaqnitizm çeviriciləriAmper dönüş (At)
Maqnit sahəsinin gücüMaqnitizm çeviriciləriAmper/metr (A/m)
Maqnit axınıMaqnitizm çeviriciləriVeber (Wb)
Maqnit axınının sıxlığıMaqnitizm çeviriciləriTesla (T)
RadiasiyaRadioloji çeviricilərBoz/saniyə (Gy/s)
Radiasiya fəaliyyətiRadioloji çeviricilərBecquerel (Bq)
Radiasiyaya məruz qalmaRadioloji çeviricilərKulon/kiloqram (C/kg)
Udulmuş radiasiya dozasıRadioloji çeviricilərRad (rd)
PrefikslərDigər çeviricilərHeç biri
Məlumat ötürülməsiDigər çeviricilərBit/saniyə (b/s)
SəsDigər çeviricilərBel (B)
TipoqrafiyaDigər çeviricilərTwip
Taxta həcmiDigər çeviricilərKubmetr (m³)