• Dansk
Enhedsomformer

Alle enhedsomformere

EnhedsomformerKategoriBasis enhed
LængdeAlmindelige omformereMåler (m)
Masse og vægtAlmindelige omformereKilogram (kg)
BindAlmindelige omformereKubikmeter (m³)
TemperaturAlmindelige omformereKelvin (K)
ArealAlmindelige omformereKvadratmeter (m²)
TrykAlmindelige omformerePascal (Pa)
EnergiAlmindelige omformereJoule (J)
StrømAlmindelige omformereWatt (W)
KraftAlmindelige omformereNewton (N)
TidAlmindelige omformereAnden (s)
FartAlmindelige omformereMeter/sekund (m/s)
VinkelAlmindelige omformereGrad (°)
BrændstofforbrugAlmindelige omformereMeter/liter (m/L)
Data opbevaringAlmindelige omformereLidt (b)
Tør volumenAlmindelige omformereLiter (L, l)
VinkelhastighedTekniske konvertereRadian/sekund (rad/s)
AccelerationTekniske konvertereMeter/kvadratsekund
VinkelaccelerationTekniske konvertereRadian/sekund
MassefyldeTekniske konvertereKilogram/kubikmeter
Specifik volumenTekniske konvertereKubikmeter/kilogram
InertimomentTekniske konvertereKilogram kvadratmeter
KraftmomentTekniske konvertereNewton meter (N*m)
MomentTekniske konvertereNewton meter (N*m)
BrændstofeffektivitetsmasseVarmeomformereJoule/kilogram (J/kg)
BrændstofeffektivitetsvolumenVarmeomformereJoule/kubikmeter (J/m³)
TemperaturintervalVarmeomformereKelvin (K)
VarmeudvidelseVarmeomformereLængde/længde/kelvin (1/K)
Termisk modstandVarmeomformereKelvin/watt (K/W)
VarmeledningsevneVarmeomformereWatt/meter/K (W/(m*K))
Specifik varmekapacitetVarmeomformereJoule/kilogram/K (J/(kg*K))
VarmetæthedVarmeomformereJoule/kvadratmeter (J/m²)
VarmefluxtæthedVarmeomformereWatt/kvadratmeter (W/m²)
VarmeoverførselskoefficientVarmeomformereWatt/kvadratmeter/K
FlydeVæskekonvertereKubikmeter/sekund (m³/s)
FlowmasseVæskekonvertereKilogram/sekund (kg/s)
Molær flowVæskekonvertereMol/sekund (mol/s)
MassefluxtæthedVæskekonvertereGram/sekund/kvadratmeter
Molær koncentrationVæskekonvertereMol/kubikmeter (mol/m³)
KoncentrationsløsningVæskekonvertereKilogram/liter (kg/L)
Dynamisk viskositetVæskekonverterePascal sekund (Pa*s)
Kinematisk viskositetVæskekonvertereKvadratmeter/sekund
OverfladespændingVæskekonvertereNewton/meter (N/m)
PermeabilitetVæskekonvertereKilogram/pascal/sekund/kvadratmeter
LuminansLysomformereCandela/kvadratmeter
Lysende intensitetLysomformereStearinlys (internationalt) (c)
BelysningLysomformereLux (lx)
Digital billedopløsningLysomformerePrik/meter (dot/m)
Frekvens bølgelængdeLysomformereHertz (Hz)
OpladeEl-omformereCoulomb (C)
Lineær ladningstæthedEl-omformereCoulomb/meter (C/m)
OverfladeladningstæthedEl-omformereCoulomb/kvadratmeter
Volumen ladningstæthedEl-omformereCoulomb/kubikmeter (C/m³)
NuværendeEl-omformereAmpere (A)
Lineær strømtæthedEl-omformereAmpere/meter (A/m)
OverfladestrømtæthedEl-omformereAmpere/kvadratmeter (A/m²)
Elektrisk feltstyrkeEl-omformereVolt/meter (V/m)
Elektrisk potentialeEl-omformereVolt (V)
Elektrisk modstandEl-omformereOhm
Elektrisk resistivitetEl-omformereOhm måler
Elektrisk ledningsevneEl-omformereSiemens (S)
Elektrisk ledningsevneEl-omformereSiemens/meter (S/m)
Elektrostatisk kapacitansEl-omformereFarad (F)
InduktansEl-omformereHenry (H)
Magnetomotorisk kraftMagnetisme konvertereAmpere omdrejning (At)
Magnetisk feltstyrkeMagnetisme konvertereAmpere/meter (A/m)
Magnetisk fluxMagnetisme konvertereWeber (Wb)
Magnetisk fluxtæthedMagnetisme konvertereTesla (T)
StrålingRadiologi konvertereGrå/sekund (Gy/s)
StrålingsaktivitetRadiologi konvertereBecquerel (Bq)
Udsættelse for strålingRadiologi konvertereCoulomb/kilogram (C/kg)
Strålingsabsorberet dosisRadiologi konvertereRad (rd)
PræfikserAndre omformereIngen
DataoverførselAndre omformereBit/sekund (b/s)
LydAndre omformereBel (B)
TypografiAndre omformereTwip
TømmervolumenAndre omformereKubikmeter (m³)