• Eesti
Mõõtühikute teisendamine

All unit converters

KonverterCategoryBase unit
PikkusLevinud muunduridMeeter (m)
Mass ja kaalLevinud muunduridKilogrammi (kg)
HelitugevusLevinud muunduridKuupmeeter (m³)
TemperatuurLevinud muunduridKelvin (K)
PiirkondLevinud muunduridRuutmeeter (m²)
SurveLevinud muunduridPascal (Pa)
EnergiaLevinud muunduridDžauli (J)
VõimsusLevinud muunduridVatti (W)
JõudLevinud muunduridNewton (N)
AegLevinud muunduridTeiseks (s)
KiirusLevinud muunduridMeeter/sekundis (m/s)
NurkLevinud muunduridKraadi (°)
KütusekuluLevinud muunduridMeeter/liiter (m/L)
AndmekoguLevinud muunduridNatuke (b)
Kuiv mahtLevinud muunduridLiiter (L, l)
NurkkiirusTehnilised muunduridRadiaan/sekund (rad/s)
KiirendusTehnilised muunduridMeeter/ruutsekund
NurkkiirendusTehnilised muunduridRadiaan/ruutsekund
TihedusTehnilised muunduridKilogramm / kuupmeeter
Konkreetne mahtTehnilised muunduridKuupmeeter / kilogramm
InertsimomentTehnilised muunduridKilogramm ruutmeetrit
Jõu hetkTehnilised muunduridNjuutoni meeter (N*m)
PöördemomentTehnilised muunduridNjuutoni meeter (N*m)
Kütusetõhususe massSoojusmuunduridDžauli / kilogramm (J/kg)
Kütusetõhususe mahtSoojusmuunduridDžauli / kuupmeeter (J/m³)
Temperatuuri intervallSoojusmuunduridKelvin (K)
SoojuspaisumineSoojusmuunduridPikkus/pikkus/kelvin (1/K)
SoojustakistusSoojusmuunduridKelvin/vatt (K/W)
SoojusjuhtivusSoojusmuunduridVatt/meeter/k (W/(m*K))
ErisoojusvõimsusSoojusmuunduridDžauli/kilogramm/K (J/(kg*K))
Kuumuse tihedusSoojusmuunduridDžauli / ruutmeetri kohta (J/m²)
Soojusvoo tihedusSoojusmuunduridVatt / ruutmeetri kohta (W/m²)
Soojusülekande koefitsientSoojusmuunduridVatt/ruutmeeter/K
VooluVedeliku muunduridKuupmeeter/sekundis (m³/s)
Voolu massVedeliku muunduridKilogramm/sekundis (kg/s)
Molaarne voolVedeliku muunduridMol/sekundis (mol/s)
Massivoo tihedusVedeliku muunduridGramm / sekund / ruutmeeter
Molaarne kontsentratsioonVedeliku muunduridMol / kuupmeeter (mol/m³)
KontsentratsioonilahusVedeliku muunduridKilogramm / liiter (kg/L)
Dünaamiline viskoossusVedeliku muunduridPascal teine (Pa*s)
Kinemaatiline viskoossusVedeliku muunduridRuutmeeter/sekundis
Pind pinevusVedeliku muunduridNjuuton/meeter (N/m)
LäbilaskvusVedeliku muunduridKilogramm/pascal/sekund/ruutmeeter
HeledusValgusmuunduridKandela/ruutmeeter
ValgustugevusValgusmuunduridKüünal (rahvusvaheline) (c)
ValgustusValgusmuunduridLuks (lx)
Digitaalse pildi eraldusvõimeValgusmuunduridPunkt/meeter (dot/m)
Sageduse lainepikkusValgusmuunduridHertsi (Hz)
LaeElektrimuunduridKulon (C)
Lineaarne laengutihedusElektrimuunduridKulon/meeter (C/m)
Pinnalaengu tihedusElektrimuunduridKulon / ruutmeetri kohta
Mahu laengu tihedusElektrimuunduridKulon / kuupmeeter (C/m³)
PraeguneElektrimuunduridAmper (A)
Lineaarne voolutihedusElektrimuunduridAmper/meeter (A/m)
Pinna voolutihedusElektrimuunduridAmper / ruutmeetri kohta (A/m²)
Elektrivälja tugevusElektrimuunduridVolt / meeter (V/m)
Elektriline potentsiaalElektrimuunduridVolt (V)
ElektritakistusElektrimuunduridOhm
Elektriline takistusElektrimuunduridOomi meeter
ElektrijuhtivusElektrimuunduridSiemens (S)
ElektrijuhtivusElektrimuunduridSiemens/meeter (S/m)
Elektrostaatiline mahtuvusElektrimuunduridFarad (F)
InduktiivsusElektrimuunduridHenry (H)
Magnetomotoorne jõudMagnetismi muunduridAmpri pööre (At)
Magnetvälja tugevusMagnetismi muunduridAmper/meeter (A/m)
MagnetvoogMagnetismi muunduridWeber (Wb)
Magnetvoo tihedusMagnetismi muunduridTesla (T)
KiirgusRadioloogia muunduridHall / teine (Gy/s)
KiirgusaktiivsusRadioloogia muunduridBecquerel (Bq)
KiirguskiirgusRadioloogia muunduridKulon / kilogramm (C/kg)
Neeldunud kiirgusdoosRadioloogia muunduridRad (rd)
EesliitedMuud muunduridMitte ühtegi
Andmete ülekanneMuud muunduridBitt/sekundis (b/s)
HeliMuud muunduridBel (B)
TüpograafiaMuud muunduridTwip
Saematerjali mahtMuud muunduridKuupmeeter (m³)