• Melayu
Penukar unit

All unit converters

PenukarKategoriBase unit
PanjangPenukar biasaMeter (m)
Jisim dan beratPenukar biasaKilogram (kg)
KelantanganPenukar biasaMeter padu (m³)
SuhuPenukar biasaKelvin (K)
KawasanPenukar biasaMeter persegi (m²)
TekananPenukar biasaPascal (Pa)
TenagaPenukar biasaJoule (J)
KuasaPenukar biasaWatt (W)
PaksaPenukar biasaNewton (N)
MasaPenukar biasaKedua (s)
KelajuanPenukar biasaMeter/saat (m/s)
sudutPenukar biasaIjazah (°)
Penggunaan bahan apiPenukar biasaMeter/liter (m/L)
Simpanan dataPenukar biasaSedikit (b)
Isipadu keringPenukar biasaLiter (L, l)
Halaju sudutPenukar kejuruteraanRadian/saat (rad/s)
PecutanPenukar kejuruteraanMeter/saat persegi
Pecutan sudutPenukar kejuruteraanRadian/saat persegi
KetumpatanPenukar kejuruteraanKilogram/meter padu
Isipadu tertentuPenukar kejuruteraanMeter padu/kilogram
Momen inersiaPenukar kejuruteraanKilogram meter persegi
Detik kekerasanPenukar kejuruteraanMeter newton (N*m)
TorkPenukar kejuruteraanMeter newton (N*m)
Jisim kecekapan bahan apiPenukar habaJoule/kilogram (J/kg)
Isipadu kecekapan bahan apiPenukar habaJoule/meter padu (J/m³)
Selang suhuPenukar habaKelvin (K)
Pengembangan termaPenukar habaPanjang/panjang/kelvin (1/K)
Rintangan habaPenukar habaKelvin/watt (K/W)
Kekonduksian termaPenukar habaWatt/meter/K (W/(m*K))
Kapasiti haba tertentuPenukar habaJoule/kilogram/K (J/(kg*K))
Ketumpatan habaPenukar habaJoule/meter persegi (J/m²)
Ketumpatan fluks habaPenukar habaWatt/meter persegi (W/m²)
Pekali pemindahan habaPenukar habaWatt/meter persegi/K
AliranPenukar cecairMeter padu/saat (m³/s)
Jisim aliranPenukar cecairKilogram/saat (kg/s)
Aliran molarPenukar cecairMol/saat (mol/s)
Ketumpatan fluks jisimPenukar cecairGram/saat/meter persegi
Kepekatan molarPenukar cecairMol/meter padu (mol/m³)
Penyelesaian kepekatanPenukar cecairKilogram/liter (kg/L)
Kelikatan dinamikPenukar cecairPascal kedua (Pa*s)
Kelikatan kinematikPenukar cecairMeter persegi/saat
Ketegangan permukaanPenukar cecairNewton/meter (N/m)
KebolehtelapanPenukar cecairKilogram/pascal/saat/meter persegi
PencahayaanPenukar cahayaCandela/meter persegi
Keamatan bercahayaPenukar cahayaLilin (antarabangsa) (c)
PencahayaanPenukar cahayaLux (lx)
Resolusi imej digitalPenukar cahayaTitik/meter (dot/m)
Panjang gelombang frekuensiPenukar cahayaHertz (Hz)
cajPenukar elektrikCoulomb (C)
Ketumpatan cas linearPenukar elektrikCoulomb/meter (C/m)
Ketumpatan cas permukaanPenukar elektrikCoulomb/meter persegi
Ketumpatan cas isipaduPenukar elektrikCoulomb/meter padu (C/m³)
semasaPenukar elektrikAmpere (A)
Ketumpatan arus linearPenukar elektrikAmpere/meter (A/m)
Ketumpatan arus permukaanPenukar elektrikAmpere/meter persegi (A/m²)
Kekuatan medan elektrikPenukar elektrikVolt/meter (V/m)
Potensi elektrikPenukar elektrikVolt (V)
Rintangan elektrikPenukar elektrikOhm
Kerintangan elektrikPenukar elektrikMeter ohm
Kekonduksian elektrikPenukar elektrikSiemens (S)
Kekonduksian elektrikPenukar elektrikSiemens/meter (S/m)
Kemuatan elektrostatikPenukar elektrikFarad (F)
KearuhanPenukar elektrikHenry (H)
Daya magnetotifPenukar magnetPusingan ampere (At)
Kekuatan medan magnetPenukar magnetAmpere/meter (A/m)
Fluks magnetPenukar magnetWeber (Wb)
Ketumpatan fluks magnetPenukar magnetTesla (T)
SinaranPenukar radiologiKelabu/saat (Gy/s)
Aktiviti sinaranPenukar radiologiBecquerel (Bq)
Pendedahan sinaranPenukar radiologiCoulomb/kilogram (C/kg)
Dos yang diserap sinaranPenukar radiologiRad (rd)
AwalanPenukar lainTiada
Pemindahan dataPenukar lainBit/saat (b/s)
BunyiPenukar lainBel (B)
TipografiPenukar lainTwip
Isipadu kayuPenukar lainMeter padu (m³)