• Nederlands
Eenheid converter

Alle eenheden omrekenen

OmzetterCategoryBase unit
LengteGemeenschappelijke convertersMeter (m)
Massa en gewichtGemeenschappelijke convertersKilogram (kg)
VolumeGemeenschappelijke convertersKubieke meter (m³)
TemperatuurGemeenschappelijke convertersKelvin (K)
GebiedGemeenschappelijke convertersVierkante meter (m²)
DrukGemeenschappelijke convertersPascal (Pa)
EnergieGemeenschappelijke convertersJoule (J)
StroomGemeenschappelijke convertersWatt (W)
KrachtGemeenschappelijke convertersNewton (N)
TijdGemeenschappelijke convertersSeconde (s)
SnelheidGemeenschappelijke convertersMeter/seconde (m/s)
HoekGemeenschappelijke convertersRang (°)
BrandstofverbruikGemeenschappelijke convertersMeter/liter (m/L)
Data opslagGemeenschappelijke convertersBeetje (b)
Droog volumeGemeenschappelijke convertersLiter (L, l)
HoeksnelheidTechnische omvormersRadiaal/seconde (rad/s)
VersnellingTechnische omvormersMeter/vierkante seconde
HoekversnellingTechnische omvormersRadiaal/vierkante seconde
DikteTechnische omvormersKilogram/kubieke meter
Specifiek volumeTechnische omvormersKubieke meter/kilogram
TraagheidsmomentTechnische omvormersKilogram vierkante meter
Moment van krachtTechnische omvormersNewtonmeter (N*m)
KoppelTechnische omvormersNewtonmeter (N*m)
Brandstofefficiëntie massaWarmte-omvormersJoule/kilogram (J/kg)
BrandstofefficiëntievolumeWarmte-omvormersJoule/kubieke meter (J/m³)
TemperatuurintervalWarmte-omvormersKelvin (K)
Thermische expansieWarmte-omvormersLengte/lengte/kelvin (1/K)
Thermische weerstandWarmte-omvormersKelvin/Watt (K/W)
WarmtegeleidingWarmte-omvormersWatt/meter/K (W/(m*K))
Specifieke warmte capaciteitWarmte-omvormersJoule/kilogram/K (J/(kg*K))
WarmtedichtheidWarmte-omvormersJoule/vierkante meter (J/m²)
WarmtefluxdichtheidWarmte-omvormersWatt/vierkante meter (W/m²)
WarmteoverdrachtscoëfficiëntWarmte-omvormersWatt/vierkante meter/K
StroomVloeistofconvertersKubieke meter/seconde (m³/s)
Stroom massaVloeistofconvertersKilogram/seconde (kg/s)
Molaire stroomVloeistofconvertersMol/seconde (mol/s)
MassafluxdichtheidVloeistofconvertersGram/seconde/vierkante meter
Molaire concentratieVloeistofconvertersMol/kubieke meter (mol/m³)
Concentratie oplossingVloeistofconvertersKilogram/liter (kg/L)
Dynamische viscositeitVloeistofconvertersPascal seconde (Pa*s)
Kinematische viscositeitVloeistofconvertersVierkante meter/seconde
OppervlaktespanningVloeistofconvertersNewton/meter (N/m)
PermeabiliteitVloeistofconvertersKilogram/pascal/seconde/vierkante meter
LuminantieLichte convertersCandela/vierkante meter
LichtintensiteitLichte convertersKaars (internationaal) (c)
VerlichtingLichte convertersLuxe (lx)
Digitale beeldresolutieLichte convertersPunt/meter (dot/m)
Frequentie golflengteLichte convertersHertz (Hz)
AanvalElektriciteitsomzettersCoulomb (C)
Lineaire ladingsdichtheidElektriciteitsomzettersCoulomb/meter (C/m)
OppervlakteladingsdichtheidElektriciteitsomzettersCoulomb/vierkante meter
VolumeladingsdichtheidElektriciteitsomzettersCoulomb/kubieke meter (C/m³)
HuidigElektriciteitsomzettersAmpère (A)
Lineaire stroomdichtheidElektriciteitsomzettersAmpèremeter (A/m)
OppervlaktestroomdichtheidElektriciteitsomzettersAmpère/vierkante meter (A/m²)
Elektrische veldsterkteElektriciteitsomzettersVoltmeter (V/m)
Elektrisch potentieelElektriciteitsomzettersVolt (V)
Elektrische weerstandElektriciteitsomzettersOhm
Elektrische weerstandElektriciteitsomzettersOhm-meter
Elektrische geleidingElektriciteitsomzettersSiemens (S)
Elektrische geleidbaarheidElektriciteitsomzettersSiemens/meter (S/m)
Elektrostatische capaciteitElektriciteitsomzettersFarad (F)
InductieElektriciteitsomzettersHenry (H)
Magnetomotorische krachtMagnetisme-omzettersAmpère beurt (At)
Magnetische veldsterkteMagnetisme-omzettersAmpèremeter (A/m)
Magnetische fluxMagnetisme-omzettersWeber (Wb)
Magnetische fluxdichtheidMagnetisme-omzettersTesla (T)
StralingRadiologie-convertersGrijs/tweede (Gy/s)
StralingsactiviteitRadiologie-convertersBecquerel (Bq)
Blootstelling aan stralingRadiologie-convertersCoulomb/kilogram (C/kg)
Door straling geabsorbeerde dosisRadiologie-convertersRad (rd)
VoorvoegselsAndere omvormersGeen
Data overdrachtAndere omvormersBeetje/seconde (b/s)
GeluidAndere omvormersBel (B)
TypografieAndere omvormersTikje
HoutvolumeAndere omvormersKubieke meter (m³)