• Norsk
Enhetsomformer

All unit converters

EnhetsomformerKategoriBase unit
LengdeVanlige omformereMåler (m)
Masse og vektVanlige omformereKilogram (kg)
VolumVanlige omformereKubikkmeter (m³)
TemperaturVanlige omformereKelvin (K)
OmrådeVanlige omformereKvadratmeter (m²)
PressVanlige omformerePascal (Pa)
EnergiVanlige omformereJoule (J)
MaktVanlige omformereWatt (W)
MaktVanlige omformereNewton (N)
TidVanlige omformereSekund (s)
HastighetVanlige omformereMeter/sekund (m/s)
VinkelVanlige omformereGrad (°)
DrivstofforbrukVanlige omformereMeter/liter (m/L)
DatalagringVanlige omformereBit (b)
Tørt volumVanlige omformereLiter (L, l)
VinkelhastighetTekniske omformereRadian/sekund (rad/s)
AkselerasjonTekniske omformereMeter/kvadratsekund
VinkelakselerasjonTekniske omformereRadian/kvadratsekund
TetthetTekniske omformereKilogram/kubikkmeter
Spesifikt volumTekniske omformereKubikkmeter/kilogram
TreghetsmomentTekniske omformereKilo kvadratmeter
Kraftens øyeblikkTekniske omformereNewton meter (N*m)
DreiemomentTekniske omformereNewton meter (N*m)
DrivstoffeffektivitetsmasseVarmeomformereJoule/kilogram (J/kg)
DrivstoffeffektivitetsvolumVarmeomformereJoule/kubikkmeter (J/m³)
TemperaturintervallVarmeomformereKelvin (K)
Termisk ekspansjonVarmeomformereLengde/lengde/kelvin (1/K)
Termisk motstandVarmeomformereKelvin/watt (K/W)
Termisk ledningsevneVarmeomformereWatt/meter/K (W/(m*K))
Spesifikk varmekapasitetVarmeomformereJoule/kilogram/K (J/(kg*K))
VarmetetthetVarmeomformereJoule/kvadratmeter (J/m²)
VarmeflukstetthetVarmeomformereWatt/kvadratmeter (W/m²)
VarmeoverføringskoeffisientVarmeomformereWatt/kvadratmeter/K
StrømmeVæskeomformereKubikkmeter/sekund (m³/s)
StrømningsmasseVæskeomformereKilogram/sekund (kg/s)
Molar flytVæskeomformereMol/sekund (mol/s)
MasseflukstetthetVæskeomformereGram/sekund/kvadratmeter
Molar konsentrasjonVæskeomformereMol/kubikkmeter (mol/m³)
KonsentrasjonsløsningVæskeomformereKilogram/liter (kg/L)
Dynamisk viskositetVæskeomformerePascal andre (Pa*s)
KINEMATISK viskositetVæskeomformereKvadratmeter/sekund
OverflatespenningVæskeomformereNewton/meter (N/m)
PermeabilitetVæskeomformereKilogram/pascal/sekund/kvadratmeter
LuminansLysomformereCandela/kvadratmeter
LysstyrkeLysomformereStearinlys (internasjonalt) (c)
BelysningLysomformereLux (lx)
Digital bildeoppløsningLysomformerePrikk/meter (dot/m)
Frekvens bølgelengdeLysomformereHertz (Hz)
LadeElektrisitetsomformereCoulomb (C)
Lineær ladningstetthetElektrisitetsomformereCoulomb/meter (C/m)
OverflateladningstetthetElektrisitetsomformereCoulomb/kvadratmeter
Volum ladningstetthetElektrisitetsomformereCoulomb/kubikkmeter (C/m³)
NåværendeElektrisitetsomformereAmpere (A)
Lineær strømtetthetElektrisitetsomformereAmpere/meter (A/m)
OverflatestrømtetthetElektrisitetsomformereAmpere/kvadratmeter (A/m²)
Elektrisk feltstyrkeElektrisitetsomformereVolt/meter (V/m)
Elektrisk potensialElektrisitetsomformereVolt (V)
Elektrisk motstandElektrisitetsomformereOhm
Elektrisk resistivitetElektrisitetsomformereOhm meter
Elektrisk konduktansElektrisitetsomformereSiemens (S)
Elektrisk ledningsevneElektrisitetsomformereSiemens/meter (S/m)
Elektrostatisk kapasitansElektrisitetsomformereFarad (F)
InduktansElektrisitetsomformereHenry (H)
Magnetomotorisk kraftMagnetismeomformereAmpere omdreining (At)
Magnetisk feltstyrkeMagnetismeomformereAmpere/meter (A/m)
Magnetisk fluksMagnetismeomformereWeber (Wb)
Magnetisk flukstetthetMagnetismeomformereTesla (T)
StrålingRadiologiomformereGrå/sekund (Gy/s)
StrålingsaktivitetRadiologiomformereBecquerel (Bq)
StrålingseksponeringRadiologiomformereCoulomb/kilogram (C/kg)
Strålingsabsorbert doseRadiologiomformereRad (rd)
PrefikserAndre omformereIngen
Data overføringAndre omformereBit/sekund (b/s)
LydAndre omformereBel (B)
TypografiAndre omformereTwip
TømmervolumAndre omformereKubikkmeter (m³)