• Polski
Przelicznik jednostek

Wszystkie konwertery jednostek

KonwertorCategoryBase unit
DługośćTypowe konwerteryMetr (m)
Masa i ciężarTypowe konwerteryKilogram (kg)
TomTypowe konwerteryMetr sześcienny (m³)
TemperaturaTypowe konwerteryKelwin (K)
ObszarTypowe konwerteryMetr kwadratowy (m²)
CiśnienieTypowe konwerteryPascal (Pa)
EnergiaTypowe konwerteryDżul (J)
MocTypowe konwerteryWat (W)
SiłaTypowe konwerteryNiuton (N)
CzasTypowe konwerteryDrugi (s)
PrędkośćTypowe konwerteryMetr/sekundę (m/s)
KątTypowe konwerteryStopień (°)
Zużycie paliwaTypowe konwerteryMetr/litr (m/L)
Przechowywanie danychTypowe konwerteryFragment (b)
Sucha objętośćTypowe konwerteryLitr (L, l)
Prędkość kątowaKonwertery inżynieryjneRadian/sekundę (rad/s)
PrzyśpieszenieKonwertery inżynieryjneMetr/sekunda kwadratowa
Przyspieszenie kątoweKonwertery inżynieryjneRadian/sekunda kwadratowa
GęstośćKonwertery inżynieryjneKilogram/metr sześcienny
Konkretna objętośćKonwertery inżynieryjneMetr sześcienny/kilogram
Moment bezwładnościKonwertery inżynieryjneKilogram metr kwadratowy
Moment siłyKonwertery inżynieryjneNiutonometr (N*m)
Moment obrotowyKonwertery inżynieryjneNiutonometr (N*m)
Masa efektywności paliwowejKonwertery ciepłaDżul/kilogram (J/kg)
Wielkość zużycia paliwaKonwertery ciepłaDżul/metr sześcienny (J/m³)
Przedział temperaturowyKonwertery ciepłaKelwin (K)
Rozszerzalność cieplnaKonwertery ciepłaDługość/długość/kelwin (1/K)
Opór cieplnyKonwertery ciepłaKelwin/wat (K/W)
Przewodność cieplnaKonwertery ciepłaWat/metr/K (W/(m*K))
Specyficzna pojemność cieplnaKonwertery ciepłaDżul/kilogram/K (J/(kg*K))
Gęstość ciepłaKonwertery ciepłaDżul/metr kwadratowy (J/m²)
Gęstość strumienia ciepłaKonwertery ciepłaWat/metr kwadratowy (W/m²)
Współczynnik przenikania ciepłaKonwertery ciepłaWat/metr kwadratowy/K
PrzepływKonwertery płynówMetr sześcienny/sekundę (m³/s)
Masa przepływuKonwertery płynówKilogram/sekundę (kg/s)
Przepływ molowyKonwertery płynówMol/sekundę (mol/s)
Gęstość strumienia masyKonwertery płynówGram/sekunda/metr kwadratowy
Stężenie moloweKonwertery płynówMol/metr sześcienny (mol/m³)
Roztwór stężającyKonwertery płynówKilogram/litr (kg/L)
Lepkość dynamicznaKonwertery płynówSekunda paskala (Pa*s)
Lepkość kinematycznaKonwertery płynówMetr kwadratowy/sekundę
Napięcie powierzchnioweKonwertery płynówNiuton/metr (N/m)
PrzepuszczalnośćKonwertery płynówKilogram/paskal/sekunda/metr kwadratowy
JasnośćKonwertery światłaKandela/metr kwadratowy
Natężenie światłaKonwertery światłaŚwieca (międzynarodowa) (c)
OświetlenieKonwertery światłaLuks (lx)
Cyfrowa rozdzielczość obrazuKonwertery światłaKropka/metr (dot/m)
Długość fali częstotliwościKonwertery światłaHerc (Hz)
OpłataPrzetwornice prąduKulomb (C)
Liniowa gęstość ładunkuPrzetwornice prąduKulomb/metr (C/m)
Gęstość ładunku powierzchniowegoPrzetwornice prąduKulomb/metr kwadratowy
Gęstość ładunku objętościowegoPrzetwornice prąduKulomb/metr sześcienny (C/m³)
AktualnyPrzetwornice prąduAmper (A)
Liniowa gęstość prąduPrzetwornice prąduAmperomierz (A/m)
Gęstość prądu powierzchniowegoPrzetwornice prąduAmper/metr kwadratowy (A/m²)
Siła pola elektrycznegoPrzetwornice prąduWolt/metr (V/m)
Potencjał elektrycznyPrzetwornice prąduWolt (V)
Opór elektrycznyPrzetwornice prąduOm
Oporność elektrycznaPrzetwornice prąduOmomierz
Przewodnictwo elektrycznePrzetwornice prąduSiemensa (S)
Przewodność elektrycznaPrzetwornice prąduSiemens/metr (S/m)
Pojemność elektrostatycznaPrzetwornice prąduFarad (F)
IndukcyjnośćPrzetwornice prąduHenz (H)
Siła magnetomotorycznaPrzetworniki magnetyzmuObrót amperowy (At)
Siła pola magnetycznegoPrzetworniki magnetyzmuAmperomierz (A/m)
Strumień magnetycznyPrzetworniki magnetyzmuWebera (Wb)
Gęstość strumienia magnetycznegoPrzetworniki magnetyzmuTesli (T)
PromieniowanieKonwertery radiologiczneSzary/sekundę (Gy/s)
Aktywność radiacyjnaKonwertery radiologiczneBekerel (Bq)
Narażenie na promieniowanieKonwertery radiologiczneKulomb/kilogram (C/kg)
Dawka pochłonięta przez promieniowanieKonwertery radiologiczneRad (rd)
PrzedrostkiInne konwerteryNic
Transfer danychInne konwerteryBit/sekunda (b/s)
DźwiękInne konwerteryBel (B)
TypografiaInne konwerteryPrzekręcić
Objętość drewnaInne konwerteryMetr sześcienny (m³)