• Svenska
Enhetsomvandlare

All unit converters

OmvandlareKategoriBase unit
LängdVanliga omvandlareMeter (m)
Massa och viktVanliga omvandlareKilogram (kg)
VolymVanliga omvandlareKubikmeter (m³)
TemperaturVanliga omvandlareKelvin (K)
OmrådeVanliga omvandlareKvadratmeter (m²)
TryckVanliga omvandlarePascal (Pa)
EnergiVanliga omvandlareJoule (J)
KraftVanliga omvandlareWatt (W)
TvingaVanliga omvandlareNewton (N)
TidVanliga omvandlareAndra (s)
FartVanliga omvandlareMeter/sekund (m/s)
VinkelVanliga omvandlareGrad (¬į)
BränsleförbrukningVanliga omvandlareMeter/liter (m/L)
DatalagringVanliga omvandlareBit (b)
Torr volymVanliga omvandlareLiter (L, l)
VinkelhastighetTekniska omvandlareRadian/sekund (rad/s)
AccelerationTekniska omvandlareMeter/kvadratsekund
VinkelaccelerationTekniska omvandlareRadian/sekund
DensitetTekniska omvandlareKilogram/kubikmeter
Specifik volymTekniska omvandlareKubikmeter/kilogram
TröghetsmomentTekniska omvandlareKilogram kvadratmeter
KraftmomentTekniska omvandlareNewtonmeter (N*m)
VridmomentTekniska omvandlareNewtonmeter (N*m)
BränsleeffektivitetsmassaVärmeomvandlareJoule/kilogram (J/kg)
BränsleeffektivitetsvolymVärmeomvandlareJoule/kubikmeter (J/m³)
TemperaturintervallVärmeomvandlareKelvin (K)
Termisk expansionVärmeomvandlareLängd/längd/kelvin (1/K)
Termisk resistansVärmeomvandlareKelvin/watt (K/W)
VärmeledningsförmågaVärmeomvandlareWatt/meter/K (W/(m*K))
Specifik värmekapacitetVärmeomvandlareJoule/kilogram/K (J/(kg*K))
VärmedensitetVärmeomvandlareJoule/kvadratmeter (J/m²)
VärmeflödestäthetVärmeomvandlareWatt/kvadratmeter (W/m²)
VärmeöverföringskoefficientVärmeomvandlareWatt/kvadratmeter/K
FlödeVätskeomvandlareKubikmeter/sekund (m³/s)
FlödesmassaVätskeomvandlareKilogram/sekund (kg/s)
Molar flödeVätskeomvandlareMol/sekund (mol/s)
MassflödestäthetVätskeomvandlareGram/sekund/kvadratmeter
Molar koncentrationVätskeomvandlareMol/kubikmeter (mol/m³)
KoncentrationslösningVätskeomvandlareKilogram/liter (kg/L)
Dynamisk viskositetVätskeomvandlarePascal tvåa (Pa*s)
Kinematisk viskositetVätskeomvandlareKvadratmeter/sekund
YtspänningVätskeomvandlareNewton/meter (N/m)
PermeabilitetVätskeomvandlareKilogram/pascal/sekund/kvadratmeter
LuminansLjusomvandlareCandela/kvadratmeter
LjusintensitetLjusomvandlareLjus (internationellt) (c)
BelysningLjusomvandlareLux (lx)
Digital bildupplösningLjusomvandlarePrick/meter (dot/m)
Frekvens våglängdLjusomvandlareHertz (Hz)
AvgiftElomvandlareCoulomb (C)
Linjär laddningstäthetElomvandlareCoulomb/meter (C/m)
YtladdningstäthetElomvandlareCoulomb/kvadratmeter
VolymladdningstäthetElomvandlareCoulomb/kubikmeter (C/m³)
NuvarandeElomvandlareAmpere (A)
Linjär strömtäthetElomvandlareAmpere/meter (A/m)
YtströmtäthetElomvandlareAmpere/kvadratmeter (A/m²)
Elektrisk fältstyrkaElomvandlareVolt/meter (V/m)
Elektrisk potentialElomvandlareVolt (V)
Elektriskt motståndElomvandlareOhm
Elektrisk resistivitetElomvandlareOhm mätare
Elektrisk konduktansElomvandlareSiemens (S)
Elektrisk ledningsförmågaElomvandlareSiemens/meter (S/m)
Elektrostatisk kapacitansElomvandlareFarad (F)
InduktansElomvandlareHenry (H)
Magnetomotorisk kraftMagnetism omvandlareAmpere varv (At)
Magnetisk fältstyrkaMagnetism omvandlareAmpere/meter (A/m)
Magnetiskt flödeMagnetism omvandlareWeber (Wb)
Magnetisk flödestäthetMagnetism omvandlareTesla (T)
StrålningRöntgenomvandlareGrått/andra (Gy/s)
StrålningsaktivitetRöntgenomvandlareBecquerel (Bq)
StrålningsexponeringRöntgenomvandlareCoulomb/kilogram (C/kg)
Strålningsabsorberad dosRöntgenomvandlareRad (rd)
PrefixAndra omvandlareIngen
DataöverföringAndra omvandlareBit/sekund (b/s)
LjudAndra omvandlareBel (B)
TypografiAndra omvandlareTwip
VirkesvolymAndra omvandlareKubikmeter (m³)